Τεχνική Υποστήριξη

Εγκατάσταση και συντήρηση Software και Hardware

 • Λειτουργικών Συστημάτων Windows Client
 • Microsoft Office, Λογισμικό Antivirus και AntiSpyware
 • Περιφερειακές συσκευές συμπεριλαμβανομένων εκτυπωτών, scanners κ.λ.π.
 • Συνδέσεις Διαδικτύου (Internet) και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail)
 • Εγκατάσταση Τοπικών Δικτύων

Backup Αρχείων - Ασφάλεια

 • Εγκατάσταση Εφαρμογής λήψης αντιγράφων ασφαλείας (Backup), έτσι ώστε τα δεδομένα σας να είναι ασφαλή ακόμα και στην περίπτωση βλάβης του Η/Υ στον οποίο είναι αποθηκευμένα.
 • Αντιγραφή των δεδομένων σε Cloud.
 • Εγκατάσταση & ρύθμιση Firewall

Αφαίρεση ιών / κακόβουλου λογισμικού

 • Έλεγχος προγραμμάτων και απομάκρυνση ιών και λογισμικού που εμποδίζουν τη σωστή λειτουργία του υπολογιστή σας. Δυνατότητα εγκατάστασης αντιβιοτικών προγραμμάτων.

Επισκευή Server, Υπολογιστή και Laptop

 • Αντικατάσταση σκληρού δίσκου
 • Αντικατάσταση motherboard
 • Επαναφορά λειτουργικού ή format
 • Αλλαγή σπασμένης οθόνης
 • Επιδιόρθωση σφαλμάτων

Εγκατάσταση τοπικού δικτύου Υπολογιστών

 • Σχεδίαση δικτύου
 • Εγκατάσταση καλωδίωσης
 • Εγκατάσταση και έλεγχος Η/Υ & Server
 • Ρυθμίσεις δικτύου στους Η/Υ & Server
 • Ρυθμίσεις κοινόχρηστων φακέλων στο δίκτυο
 • Ρυθμίσεις κοινόχρηστων εκτυπωτών

Αγορά υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών

Σε περίπτωση που δεν έχετε αγοράσει ακόμα τον εξοπλισμό (Η/Υ, εκτυπωτές, server κ.λ.π.), παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε ολοκληρωμένη προσφορά.